SẢN PHẨM

Bảo hiểm đầu tư

Giải pháp đầu tư của Sun Life Việt Nam sẽ giúp bạn bảo vệ toàn diện trước các rủi ro đầu tư và đáp ứng nhu cầu gia tăng thu nhập trong mọi giai đoạn cuộc sống

Bảo hiểm tai nạn

Giải pháp Bảo hiểm Tai nạn giúp bạn có điểm tựa tài chính vững chắc để bảo vệ gia đình trước các rủi ro tiềm ẩn do tai nạn.

Bảo hiểm sức khỏe

Đảm bảo dự phòng tài chính cần thiết cho gia đình bạn vượt qua rủi ro bệnh tật khi cần.

Bảo hiểm tiết kiệm

Giải pháp tiết kiệm giúp bạn tối ưu kế hoạch tài chính để tích lũy tài sản hiệu quả và đạt được các mục tiêu tài chính trong tương lai.

Bảo hiểm giáo dục

Giải pháp tiết kiệm an toàn cùng bảo vệ tài chính vững chắc đảm bảo con bạn luôn có sự hỗ trợ tài chính cần thiết để mở cánh cửa thành công trong tương lai.

0203 3900298