Bảo hiểm Bổ sung – Tử kỳ

Giải pháp mở rộng bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn Chủ động lên kế hoạch bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trước rủi ro tử vong hoặc thương tật cùng sản phẩm bảo hiểm bổ sung Tử kỳ. Quyền […]

Bảo hiểm Bổ sung – Hỗ trợ Ðóng phí

Quyền lợi sản phẩm Hợp đồng đóng phí linh hoạt Khách hàng có thể chọn Số tiền bảo hiểm (STBH) lên đến 5 lần phí bảo hiểm cơ bản để gia tăng giá trị tài khoản khi có rủi ro. Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm này chẳng may tử vong hoặc bị […]