Bảo hiểm Bổ sung – Tử kỳ

Giải pháp mở rộng bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Chủ động lên kế hoạch bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trước rủi ro tử vong hoặc thương tật cùng sản phẩm bảo hiểm bổ sung Tử kỳ.

Quyền lợi sản phẩm

Tử vong

Nếu Người được bảo hiểm chẳng may tử vong trong Thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả ngay 100% Số tiền bảo hiểm cho khách hàng.

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Nếu Người được bảo hiểm chẳng may bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 65 tuổi và trong Thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm cho khách hàng.

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm 30 ngày tuổi đến 59 tuổi
Số tiền bảo hiểm Tối thiểu: 50 triệu đồng 
Tối đa: 500% Số tiền bảo hiểm sản phẩm chính
Định kỳ đóng phí Năm, Nửa năm, Quý

 

Chia sẻ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết liên quan:

0203 3900298