Bảo hiểm bổ sung – Hỗ trợ viện phí

An tâm với dự phòng tài chính khi ốm đau

  • Quyền lợi hỗ trợ tài chính khi nằm viện lên đến 120 ngày trong 12 tháng;
  • Tăng quyền lợi hỗ trợ khi điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt (200%) hoặc phẫu thuật (500%).

Quyền lợi sản phẩm

Ưu điểm nổi bật của Bảo hiểm  bổ sung – Hỗ trợ viện phí

Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ chi phí nằm viện

Nếu khách hàng phải nằm viện điều trị, Sun Life sẽ thanh toán 100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi Ngày nằm viện. Số ngày chi trả tối đa cho quyền lợi này là 120 ngày/năm hợp đồng và 1000 ngày trong suốt Thời hạn bảo hiểm.
(*) Quyền lợi được chi trả khi khách hàng nằm viện từ 3 ngày trở lên / đợt điều trị

Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ chi phí điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt

Nếu khách hàng phải nằm viện điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt, Sun Life sẽ thanh toán 200% Số tiền bảo hiểm sức khỏe cho mỗi Ngày điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt. Số ngày chi trả tối đa cho quyền lợi này là 45 ngày/năm hợp đồng và 400 ngày trong suốt Thời hạn bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Trong trường hợp khách hàng phải phẫu thuật để điều trị bệnh, Sun Life sẽ thanh toán 500% Số tiền bảo hiểm cho một lần phẫu thuật. Số tiền chi trả tối đa cho quyền lợi này là 05 lần/năm hợp đồng và 50 lần trong suốt Thời hạn bảo hiểm

Minh họa quyền lợi

Anh An tham gia Bảo hiểm bổ sung – Hỗ trợ viện phí với Số tiền bảo hiểm là 1 triệu đồng cho 1 ngày nằm viện. Một thời gian sau anh An vào viện nằm vì phải phẫu thuật chữa bệnh. Anh An nằm phòng thường 30 ngày và chuyển lên Khoa chăm sóc đặc biệt 20 ngày rồi xuất viện.

Minh họa

Quyền lợi Hỗ trợ chi phí nằm viện 30 ngày nằm phòng thường (1.000.000×100%)x30 = 30.000.000 VND
Quyền lợi Hỗ trợ chi phí điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt 20 ngày nằm Khoa chăm sóc đặc biệt (1.000.000×200%)x20 = 40.000.000 VND
Quyền lợi Hỗ trợ chi phí Phẫu thuật 1 lần phẫu thuật (1.000.000×500%)x1 = 5.000.0000 VND
Tổng Quyền lợi bảo hiểm   75.000.000 VND

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm 01 tuổi đến 59 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc bảo hiểm 65 tuổi
Thời hạn bảo hiểm 06 năm – 30 năm
Số tiền bảo hiểm 100,000 VND – 1,000,000 VND
(không quá 0.2% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính)

Những tài liệu bạn nên tham khảo:

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Chia sẻ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết liên quan:

0203 3900298