Bảo hiểm bổ sung – Bệnh hiểm nghèo toàn diện

Lập kế hoạch tài chính bằng cách tham gia các giải pháp bảo hiểm nhân thọ – bảo hiểm sức khỏe là một trong những cách đơn giản để dự phòng trước các rủi ro và giảm gánh nặng tài chính khi cần điều trị y tế.

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ – bảo hiểm bổ sung Bệnh hiểm nghèo toàn diện Bệnh hiểm nghèo toàn diện bảo hiểm trước mọi giai đoạn bệnh với danh sách bệnh lên đến 83 bệnh hiểm nghèo (*)

Bảo hiểm cho cả người lớn và trẻ em. Bảo hiểm thêm cho các biến chứng tiểu đường Tổng quyền lợi lên đến 150% Số Tiền Bảo Hiểm

 

* Vui lòng tham khảo Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ –  bảo hiểm bổ sung Bệnh hiểm nghèo toàn diện để biết thêm chi tiết.

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm 30 ngày tuổi – 65 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc Thời hạn bảo hiểm 75 tuổi
Thời hạn bảo hiểm 5 năm – 20 năḿ

Những tài liệu bạn nên tham khảo:

Chia sẻ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết liên quan:

0203 3900298